Förslag om namnbyte för särskolan och stöd för eleverna

I fredags kom utredningen ”Bättre möjligheter för elever att nå kunskapskraven”.

Utredningen innehåller flera förslag om hur grundsärskolan kan bli bättre.

– Det är en viktig utredning, säger Robert Öberg, ombudsman på Riksförbundet FUB. FUB har länge sagt att det behövs en garanti för att elever ska få stöd tidigt. Det är verkligen på tiden, även om garantin kommer införas tidigast 2023.

Utredningen föreslår att grundsärskolan och gymnasiesärskolan byter namn till ”anpassad grundskola” och ”anpassad gymnasieskola”. Utredningen föreslår också att det inte ska heta träningsskola.

– Vi tycker att det är bra att namnet ändras, säger FUB:s förbundssekreterare Christina Heilborn. Många elever tycker inte om att det heter särskola och det är bra att det nya förslaget visar att alla elever går i grundskolan och gymnasieskolan. Vi ska ju sträva efter att ha en skola för alla. Då är namnet viktigt.

Om du vill veta mer om skolfrågor, eller vara med och berätta dina erfarenheter: Missa inte: FUB:s temadagar om skola och utbildning 13 mars och 17 april 2021

Läs mer

Publicerad:
fredag 5 mars 2021
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se