FUB kommenterar: Barnboenden planeras inte, men risker finns

Rättelse: Tidigare stod det i rubriken att SVT har fel om barnboenden. Avsikten var dock inte att påstå att SVT har fel. FUB ville nyansera den bild som gavs av förekomsten av barnboenden, eftersom den inte stämmer överens med den bild FUB fått, tidigare och under denna vecka.

SVT har i sin enkät fått svar från åtta kommuner som säger att dessa kommuner planerar att bygga särskilda bostäder för barn.  Samma kommuner har till FUB gett andra svar och det tyckte vi var viktigt att berätta om eftersom frågan är mycket aktuell. Kommunerna tar nu tillbaka vad de själva sagt till SVT: Kommuner tar tillbaka uppgifter om barnboenden 

– Vi är lättade, säger Eva Borgström, intressepolitisk samordnare på FUB. Men FUB ser en risk att föräldrar kommer att känna sig tvingade att lämna bort sina barn.  

FUB har varnat för vad som kommer hända när allt barn fått assistans indragen, eller fått avslag på ansökan. Om föräldrar inte får det stöd de har rätt till, utan känner att enda alternativet är att barnet måste bo utanför hemmet, då har samhället misslyckats. Att det ens finns föräldrar som oroar sig för detta är mycket allvarligt!

Vi skrev om risken att föräldrar känner sig tvingade att lämna bort sina barn, i kapitlet om familjehem och bostad med särskild service för barn och ungdomar i vår rapport 500 röster om LSS (sidorna 70-75), eftersom många barn har förlorat sin assistans.

Barn har rätt att växa upp i en familj enligt Barnkonventionen. Och enligt Funktionsrättskonventionen ska inga barn behandlas annorlunda på grund av sin funktionsnedsättning.

Även barn med omfattande funktionsnedsättningar ska kunna växa upp tillsammans med sina föräldrar och syskon. FUB tror att insatsen ”bostad med särskild service för barn och ungdom” behövs, men det ska aldrig vara en lösning om barnet kunde fått ett bra liv med till exempel assistans. 

FUB:s förbundsordförande Harald Strand:

– Familjehem eller bostad för barn enligt LSS behöver inte vara dåligt. Det kan vara en bra lösning för vissa barn. Det kan vara ett sätt att se till att barnet kan umgås med föräldrar och syskon på det sätt som passar familjen.

FUB:s förbundsordförande Harald Strand skriver mer om bostäder för barn på Reclaim LSS.

Läs mer

Publicerad:
torsdag 30 augusti 2018
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se