FUB kommenterar: Oacceptabelt att samhället inte tar ansvar för unga med funktionsnedsättning

Inspektionen för socialförsäkringen har undersökt hur det går för unga som inte får aktivitetsersättning.

Undersökningen visar att 4 av 10 inte har tillräckligt med pengar att betala mat och hyra. De tvingas söka ekonomisk hjälp från kommunen.

Rapporten visar också att 1 av 5 av de unga hade skulder hos Kronofogdemyndigheten.

– Syftet med aktivitetsersättningen är att ge ekonomisk trygghet till unga med funktionsnedsättning. Det är oacceptabelt att samhället inte ger dem bättre stöd, säger FUB:s förbundssekreterare Christina Heilborn.

FUB:s förbundssekreterare Christina Heilborn Fotograf: Charlotte Ruckl

Inspektionen för socialförsäkringen har tidigare berättat om att det har blivit svårare att få aktivitetsersättning. Försäkringskassan har blivit hårdare, trots att lagstiftningen är densamma.

Det är sedan länge känt att många med intellektuell funktionsnedsättning lever i en svår ekonomisk situation. Av FUB:s rapport ”Fångad i fattigdom?” framgår att en person som lever på aktivitetsersättning kan gå flera tusen kronor back varje månad. Årets uppdaterade ”Fångad i fattigdom?” publiceras på måndag på www.fub.se/fattigdom.

– Regeringen har det yttersta ansvaret att se till att inga personer med funktionsnedsättning lever i fattigdom. FUB kräver konkreta åtgärder från regeringen och Försäkringskassan. De som inte kan lönearbeta ska ha en säker ersättning från staten, på en nivå som går att leva på, säger Christina Heilborn.

SVT har intervjuat utredare Lisa Widén om Inspektionen för socialförsäkringens rapport. Se inslaget här.

Publicerad:
torsdag 18 mars 2021
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se