Hoppa till innehåll

Fångad i fattigdom?


Riksförbundet FUB har gjort rapporten ”Fångad i fattigdom?” varje år sedan 2014. Rapporten visade då att den ekonomiska situationen för personer med intellektuell funktionsnedsättning var sämre än hos andra personer i samhället.

Idag, åtta år senare, ser det fortfarande likadant ut för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Gruppen är fortfarande fångad i fattigdom.

Det beror bland annat på för låg aktivitets- och sjukersättning, men också på grund av till exempel alldeles för höga hyror i gruppbostäder.

Läs hela rapporten ”Fångad i fattigdom?” (2023) här. Det är en undersökning av inkomster och utgifter för vuxna personer med intellektuell funktionsnedsättning.

”Fångad i fattigdom?” på lättläst svenska.

Regeringen höjde 2022 sjukersättningen och aktivitetsersättningen och sänkte skatten för de som har sjuk- och aktivitetsersättning. Men många får ändå inte bättre ekonomi.

Politikerna måste se helheten när det gäller ekonomi för personer med sjukersättning och aktivitetsersättning.

FUB skrev till Ardalan Shekarabi (socialförsäkringsminister) om varför: Brev till ministern om ekonomi (januari 2022)

FUB har i brevet två förslag för att hindra att stora delar av den höjda ersättningen går till att betala högre kostnader:

  • Gränsen höjs för när huvudmannen själv ska betala arvode för god man eller förvaltare.
  • Gränsen sänks för när en person har rätt till merkostnadsersättning.

Sen fortsatte vi tjata med en debattartikel av FUB och Inre Ringen Sverige i Altinget: Döm inte personer med intellektuell funktionsnedsättning till ett liv i fattigdom, Shekarabi – debattartikel i Altinget

Markus Petersson, Inre Ringen Sverige, och Anders Lago, Riksförbundet FUB

Ett stort problem är att sjukersättningen och aktivitetsersättningen inte höjs, fast priser höjs och de som har anställningar får högre löner.

Ett annat är att regler för bostadstillägget gör att det inte går att spara för att ha en buffert.

Sverige har en bra ekonomi. Riksförbundet FUB tycker att regeringen och riksdagen måste ta ett ansvar för att se till att personer med funktionsnedsättningar inte stängs ute från samhället på grund av fattigdom!

– Sverige misslyckas med att garantera en mänsklig rättighet – att inte behöva leva i fattigdom. Många personer med intellektuell funktionsnedsättning lever under fattigdomsgränsen varje månad hela livet, säger FUB:s förbundssekreterare Christina Heilborn.

FUB:s förbundssekreterare Christina Heilborn Fotograf: Charlotte Ruckl