FUB: Kommunerna påverkar LSS negativt

LSS-insatserna är ofta avgörande för om en person med utvecklingsstörning upplever sig ha en fungerande vardag. Men domstolspraxis och kommunala riktlinjer har i hög grad påverkat tillämpningen av LSS negativt. 

En ny rapport ”500 röster om LSS – En inblick i verkligheten, från norr till söder” **), ger en unik bild av livsvillkoren för personer med utvecklingsstörning och deras anhöriga. Rösterna kommer från hela landet och återges i en mångfald citat. Riksförbundet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning, FUB, som står bakom rapporten, efterlyser en politisk debatt om kvaliteten i samtliga LSS-insatser. I rapporten lämnas konkreta förslag till lösningar.

Artikeln fortsätter under ”Läs mer”.

Eller klicka på Bilagor så finns hela artikeln där som en pdf-fil.

 

*) LSS = Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

**) Här kan du läsa hela rapporten: ”500 röster om LSS – En inblick i verkligheten, från norr till söder”. Den kan även hämtas på www.fub.se.

Läs mer

Publicerad:
fredag 27 april 2018
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se