FUB:s bidrag till Socialstyrelsens omvärldsbevakning

Förra veckan lämnade Riksförbundet FUB in en skrivelse till Socialstyrelsens funktionshindersnämnd. Den är 11 sidor lång och handlar om flera frågor FUB tycker att Socialstyrelsen ska arbeta med.  Bilden är från omvärldsbevakningsmötet på Socialstyrelsen då FUB:s intressepolitiska samordnare Eva Borgström deltog. Läs skrivelsen under Läs mer. Den finns också som bilaga.

 • Kvalitet i daglig verksamhet
 • Digital delaktighet
 • Dagverksamhet för äldre med intellektuell funktionsnedsättning
 • Uppföljning av LSS-insatser för barn och familjer
 • Brister i stödet för unga vuxna som bor kvar i föräldrahemmet
 • Bostad för vuxna enligt LSS
 • Personalkompetens i LSS-verksamheter
 • Psykisk ohälsa hos personer med intellektuell funktionsnedsättning
 • Fysisk ohälsa hos personer med intellektuell funktionsnedsättning
 • Personer med flerfunktionsnedsättning
 • Ställföreträdarskap på www.kunskapsguiden.se
 • Rättsliga förutsättningar för att använda välfärdsteknik

Skrivelsen tar inte direkt upp det som händer just nu med det nya coronaviruset, men FUB arbetar med det också. Läs mer på webbsidorna som handlar om vad FUB gör när det gäller det nya coronaviruset.

Läs mer

Publicerad:
fredag 20 mars 2020
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se