FUB:s nya arbetsgrupp har haft sitt första möte

FUB:s arbetsgrupp som ska jobba med att nå personer med olika kulturella bakgrunder, har haft sitt första möte tillsammans.

Det var under våren 2021 som arbetsgruppen bildades och under gruppens första möte så diskuterades bland annat arbetsgruppens syfte och förväntningar och hur arbetsgruppen ska uppfylla dessa.

Syftet med arbetsgruppen är att:

  • Ta fram förslag på hur FUB kan jobba vidare för att nå, värva och engagera fler personer med olika kulturella bakgrunder. Familjeperspektiv och ungdomsperspektiv är viktiga.
  • Etablera kontakt och samverkan med relevanta organisationer och verksamheter på nationell nivå för att underlätta samverkan på regional och lokal nivå.
  • Undersöka om begreppen ”intellektuell funktionsnedsättning” och ”utvecklingsstörning” får konsekvenser i mötet med potentiella medlemmar från olika kulturer och föreslå hur det i sådant fall ska hanteras.

Arbetsgruppen består av  Cecilia Johansson, Maida Djesevic, Nina Skog, Mikael Svedberg och Abbas Haghjo.
Flera av deltagarna är själva aktiva inom FUB, har erfarenhet av intellektuell funktionsnedsättning och kunskap och/eller erfarenhet av olika kulturella bakgrunder.

Under Läs mer kan du läsa mer om alla deltagare i arbetsgruppen.

 

Läs mer

Publicerad:
måndag 14 juni 2021
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
1956-klubbenNyhet från www.fub.se