Ingen sänkt skatt för de som har sjukersättning

Vid årsskiftet sänktes skatten för pensionärer. Men inte för de som har sjukersättning. FUB:s Krister Ekberg och förbundsordförande Harald Strand var med i SVT den 29 december.

Krister Ekberg har daglig verksamhet. Han tycker det är orättvist att han betalar mer i skatt än andra.

Harald Strand berättar att många personer med funktionsnedsättning inte får ekonomin att gå ihop.

FUB tycker det är ett stort problem att personer som har en funktionsnedsättning lever i fattigdom hela livet. Läs mer på www.fub.se/fattigdom.

Publicerad:
torsdag 2 januari 2020
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se