Inre Ringen Sverige kräver svar om digital delaktighet

Det är dags för svar!

Inre Ringen Sveriges styrelse ställer tre frågor om digital delaktighet i en debattartikel i ETC:

Fråga till utbildningsminister Anna Ekström:

– När bjuder du in författarna till rapporten Svenskarna med funktionsnedsättning och internet, för att prata om särskolan?

Fråga till PTS generaldirektör Dan Sjöblom:

– När kommer mejlprogrammet som funkar för oss?

Fråga till digitaliseringsminister Anders Ygeman:

– När kommer en riktad satsning på digital kompetens inom LSS-verksamheter?

Klicka på länken för att läsa hela debattartikeln:

Ge oss den digitala skyddsutrustning vi har rätt till! – debattartikel av Inre Ringen Sverige i ETC

Undertecknare:

Ordförande Inre Ringen Sverige Anna Hildingsson, Lidköping

Vice ordförande Inre Ringen Sverige Markus Petersson, Helsingborg

Ledamot Per-Åke Berglund, Söderhamn

Ledamot Sandra Johansson, Karlskoga

Ledamot Gunilla Karlsson, Falkenberg

Ledamot Kristine Petersson, Kalmar

Ledamot Elin Vesterlund, Sundsvall

Publicerad:
måndag 22 mars 2021
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se