Lättläst rapport om god man och förvaltare

FUB:s rapport ”Kunnig, engagerad och tillgänglig – om rollen som ställföreträdare för vuxna personer med intellektuell funktionsnedsättning” finns nu också på lättläst. Se under Bilagor här nedanför.

Den här rapporten handlar om gode män och förvaltare. Många personer med intellektuell funktionsnedsättning har en god man eller förvaltare. Det kallas också ställföreträdare.

Rapporten berättar om ställföreträdares historia, om våra lagar och vad FUB:s medlemmar tycker om hur ställföreträdare ska göra sitt uppdrag på ett bra sätt.

FUB tycker att de lagar vi har är inte tillräckligt bra. Lagarna måste ändras för att alla som har ställföreträdare ska få sina rättigheter respekterade och för att alla ska få det stöd och den hjälp de behöver. Systemet med ställföreträdare är nästan likadant idag som när det startade för ungefär 100 år sedan!

FUB och många andra organisationer har talat om för regeringen att hela systemet måste göras om. En ställföreträdare ska vara kunnig, engagerad och tillgänglig. Detta behöver också stå med i lagen.

Till hösten kommer studiecirklar om ställföreträdare i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan! Mer info om detta kommer. Prenumerera på Inre Ringens nyhetsbrev så du inte missar någon information om detta!

Publicerad:
tisdag 29 juni 2021
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
FUB:s medlemstidning Unik. I varje tidning finns en till tidning - den lättlästa delen.Nyhet från www.fub.se
1956-klubbenNyhet från www.fub.se