Hoppa till innehåll

Ny rapport: ”Efter pandemin vill jag leva som vanligt”

Publicerad:

Idag kommer en ny rapport från FUB: ”Efter pandemin vill jag leva som vanligt”

Rapporten visar vad 350 vuxna med intellektuell funktionsnedsättning (IF) svarat om hur de upplevt coronapandemin.

Det handlar om hur pandemin har påverkat vardagen, före och efter vaccinet.

– Många har känt sig ensamma under pandemin, säger FUB:s förbundssekreterare Christina Heilborn. Personer med IF har drabbats väldigt hårt, men det är inget som politiker och andra pratat så mycket om.

FUB:s förbundssekreterare Christina Heilborn Fotograf: Charlotte Ruckl

Rapporten finns under Bilagor.

FUB har flera förslag på vad som behöver göras. Till exempel att de som behöver ska få kontaktperson och ledsagning.

Om ungefär två veckor kommer en lättläst version av rapporten.

Läs mer

– Det är stor risk att den långvariga bristen på sociala kontakter, sysselsättning och fysiska aktiviteter, leder till kraftigt ökad psykisk och fysisk ohälsa hos en redan utsatt grupp, säger Christina Heilborn.

Vuxna med IF har utöver nationella rekommendationer om social distansering även drabbats av besöksförbud, stängda gemensamhetsutrymmen i LSS-bostäder, nedstängda dagliga verksamhet och inställda aktiviteter.

Det sedan tidigare väl kända digitala utanförskapet hos många med intellektuell funktionsnedsättning, har dessutom ställts på sin spets under pandemin. Hälften av dem som besvarade enkäten har inte haft möjlighet till digitala kontakter med omvärlden.

– Att det blev så illa för många med IF är delvis en konsekvens av brister som varit väl kända under lång tid, säger Christina Heilborn. Rapporten avslutas därför med ett kapitel om lärdomar för framtiden, såsom att:

  • Den stora ensamhet som många vuxna med IF upplever, även när det inte är pandemi, förvärras av kommunala riktlinjer som inskränker LSS-insatserna kontaktperson och ledsagning.
  • Ett nationellt kompetenscenter inom området intellektuell funktionsnedsättning/autism, som regeringen enligt förslag i höstbudgeten 2021 ska utreda, måste få ett särskilt uppdrag inom området hälsa.
  • Regeringen behöver ta initiativ till en satsning på digital kompetens inom LSS-verksamheter, motsvarande uppdraget ”Bryt isoleringen”, inom äldreomsorgen.
Bilagor