Orealistiska förslag om studiehjälp

FUB har svarat på remissen Moderniserad studiehjälp (SOU 2013:52).

Utredningen vill att studerande med funktionsnedsättning ska få studiestöd som alla andra istället för att, som det är idag, få bidrag från socialförsäkringssystemen. FUB är starkt emot förslaget om ändrade regler för aktivitetsersättningen. I och för sig håller vi med om att är bäst att undvika särlösningar. Men samtidigt är verkligheten att den som har en omfattande funktionsnedsättning ofta behöver särlösningar för att kunna leva ett liv som andra.

FUB är också mycket tveksamma till förslaget om en satsning på sommarjobb till ungdomar med funktionsnedsättning. Det verkar inte vara riktigt genomtänkt.

FUB:s yttrande över Moderniserad studiehjälp SOU 2013:52 – läs hela remissvaret här

Handikappförbunden har också svarat på remissen och skriver till stor del samma synpunkter som FUB. Handikappförbundens yttrande över betänkandet Moderniserad studiehjälp (Ds 2013:52)

Läs mer

Publicerad:
onsdag 15 juli 2015
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se