Prioritera vaccin till personer med IF

Personer med intellektuell funktionsnedsättning (IF), särskilt de som har Downs syndrom, har mycket högre risk att bli allvarligt sjuka eller dö av covid-19.

FUB har tagit upp det med Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och regioner, SKR.

Nu har Riksförbundet FUB och Svenska Downföreningen tillsammans skrivit till Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Sveriges kommuner och regioner (SKR), Nationella samordnaren för covid-19 vaccin och socialminister Lena Hallengren. Läs hela skrivelsen under Bilagor.

Alla som arbetar med vaccination mot covid-19 i Sverige måste se till att personer med intellektuell funktionsnedsättning, särskilt de med Downs syndrom, är bland de första som får vaccin mot covid-19.

FUB:s lokalföreningar

Riksförbundet rekommenderar FUB:s lokalföreningar att lyfta den ökade risken med covid-19 för personer med IF i samverkan med kommunen. Läs mer om det i extra nyhetsbrev den 20 november.

Publicerad:
fredag 20 november 2020
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
1956-klubbenNyhet från www.fub.se