Projekt Vi är med! samlar metoder för delaktighet

Metoderna ska hjälpa till att öka personernas delaktighet i vardagen. Projektet ska samla alla metoder och information på Nka:s hemsida www.anhoriga.se när projektet tar slut i april 2021. Men vi börjar att presentera metoderna vi arbetar med redan nu.

Läs mer

Publicerad:
tisdag 22 september 2020
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se