Hoppa till innehåll

Regeringen, ta fattigdomen på allvar!

Publicerad:

”Det börjar nästan bli tjatigt.”

Så börjar debattartikeln om ekonomi av FUB och Inre Ringen Sverige i Altinget idag.

År efter år kommer FUB:s rapport ”Fångad i fattigdom?” ut. Varje år ser vi att personer med intellektuell funktionsnedsättning (IF) har för lite pengar.

Ett stort problem är att sjukersättningen och aktivitetsersättningen inte höjs, fast priser höjs och de som har anställningar får högre löner.

Den 19 april lämnade regeringen över vårbudgeten till riksdagen. Där finns tyvärr inga förslag som gör att ekonomin blir bättre för personer med IF.

Regeringen vet om att många personer med IF är fattiga hela livet. Men de tar inte situationen på allvar.

Läs hela debattartikeln med FUB:s förslag:

Döm inte personer med intellektuell funktionsnedsättning till ett liv i fattigdom, Shekarabi – debattartikel i Altinget

Bilden föreställer Anders Lago, Riksförbundet FUB:s förbundsordförande, och Markus Petersson, ordförande för Inre Ringen Sverige, som har skrivit under debattartikeln.

Läs mer

Tjat kan löna sig. FUB och funktionsrättsrörelsen har kämpat för att personer med IF ska få bättre ekonomi länge, och i höstas bestämde riksdagen att sjukersättning och aktivitetsersättningen, och bostadstillägget, ska höjas.

Tyvärr blev en konsekvens att många personer själva måste betala hela eller delar av arvodet till god man och förvaltare. Det finns också en risk att vissa personer får höjda avgifter för stöd enligt socialtjänstlagen.

FUB har skrivit till socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S) om det här.

FUB har också länge, genom skrivelser, uttalanden och remissvar, påpekat att det ekonomiska systemet är svåröverskådligt och osammanhängande.

Nu behöver staten se över helheten och skapa långsiktig ekonomisk trygghet för personer med sjuk- och aktivitetsersättning. Annars kan vi inte påstå att Sverige uppfyller sina åtaganden enligt Funktionsrättskonventionen och Agenda 2030 att förhindra fattigdom för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

På kort sikt kräver FUB följande förändringar:

  • Sjuk- och aktivitetsersättningen ska indexeras för att följa löneutvecklingen.
  • Nya regler för bostadstillägget så att även personer med intellektuell funktionsnedsättning kan spara och ha en buffert.
  • Höjd gräns för när en person själv ska betala arvodet till sin gode man eller förvaltare.