Samtal om vägen till arbetslivet

Idag ordnar FUB ett rundabordssamtal för att prata om övergången mellan gymnasiesärskolan och arbetsmarknaden.

Vi har med oss forskare, myndigheter, politiker och andra personer som har mycket kunskap i frågan. Vi lyssnar på föreläsningar och pratar om lösningar på problem. Jessica Arvidsson håller i dagen. Hon har också berättat om sin doktorsavhandling om arbete och sysselsättning bland unga med intellektuell funktionsnedsättning.

Efter dagen kommer FUB skriva en rapport med förslag på hur vi kan jobba vidare med frågan.

Läs mer

Publicerad:
fredag 15 mars 2019
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se