Stöd i bostaden – läs vad FUB tycker

FUB har en ny policy som handlar om vad FUB tycker, om bostad och stöd i bostaden till personer med utvecklingsstörning.

FUB tycker att personen ska få vara med och bestämma var han eller hon ska bo, och tillsammans med vem. Man ska också kunna påverka vem man får stöd av.

De som jobbar i bostad enligt LSS ska ha rätt kunskap för att kunna ge bra stöd.

FUB tycker att man ska kunna ha husdjur när man bor i gruppbostad eller servicebostad.

Policyn bygger på vad våra medlemmar har berättat om sina liv. Det går att läsa om i en rapport som FUB gjorde förra året. Rapporten heter ”Ett gott liv” Om bostad och stöd i bostaden, nu och i framtiden, för personer med utvecklingsstörning

Policyn finns här som bilaga och under Åsikter – policydokument

Publicerad:
tisdag 31 mars 2015
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se