Historik

FUB startade som ”Föreningen för utvecklingsstörda barn”. När barnen växte upp blev det så småningom ”För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning”. Den första FUB-föreningen bildades i Stockholm 1952. Riksförbundet bildades 1956. Idag har FUB länsförbund i varje län, 150 lokalföreningar och cirka 26 500 medlemmar.

Några exempel på vad FUB har gjort för personer med utvecklingsstörning:

FUB Stockholm startade med skolskjutsar. Skolskjutsarna blev sedan dagens färdtjänst.

FUB-föreningar startade ”sommarkollo”.

FUB arbetade för att barnen kunde bo hemma och ändå få gå i skola.

FUB startade läsombudsprojektet. Idag finns flera tusen läsombud i Sverige.

FUB har alltid påverkat regering, riksdag och myndigheter för rätten till ett gott liv för människor med utvecklingsstörning.

FUB bildade 1964 en stiftelse, ALA – Anpassning till Liv och Arbete.

1995 bildades Rikssektionen Klippan, FUB:s egen sektion för personer med egen utvecklingsstörning. (Som numera heter Inre Ringen Sverige.)

Många personer har betytt mycket för FUB:s utveckling. Läs om detta och mycket mer i Olov Anderssons bok ”Några trådar i FUB-väven”.

Läs mer

Senast uppdaterad:
fredag 15 januari 2021
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
1956-klubbenNyhet från www.fub.se