Historik

FUB står för ”För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning”. Den första FUB-föreningen bildades i Stockholm 1952. Riksförbundet bildades 1956. Idag har FUB länsförbund i varje län, 150 lokalföreningar och cirka 26 500 medlemmar.

Några exempel på vad FUB har gjort för personer med utvecklingsstörning
FUB Stockholm startade med skolskjutsar. Skolskjutsarna blev sedan dagens färdtjänst.

FUB-föreningar startade ”sommarkollo”.

FUB arbetade för att barnen kunde bo hemma och ändå få gå i skola.

FUB startade läsombudsprojektet. Idag finns flera tusen läsombud i Sverige.

FUB har alltid påverkat regering, riksdag och myndigheter för rätten till ett gott liv för människor med utvecklingsstörning.

FUB bildade 1964 en stiftelse, ALA – Anpassning till Liv och Arbete.

1996 bildades Klippan, FUB:s egen sektion för personer med egen utvecklingsstörning.

Många personer har betytt mycket för FUB:s utveckling. Läs om detta och mycket mer i Olov Anderssons bok ”Några trådar i FUB-väven”.

Läs mer

Senast uppdaterad:
tisdag 19 juni 2018
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se