Hälsa och vård

Just nu: Läs mer om FUB:s arbete under coronakrisen på www.fub.se/corona.

Att få bästa tillgängliga hälsa och vård är en mänsklig rättighet.

Men för personer med intellektuell funktionsnedsättning är hälsovården ojämlik.

Personer med utvecklingsstörning har större risk att bli sjuka. Ändå får de idag sämre hälso- och sjukvård än andra. Personer som bor i gruppbostad enligt LSS har mer än dubbelt så hög dödlighet i alla cancerformer som andra. Cancern upptäcks inte i tid.

Mycket behöver också göras för att öka kunskapen och delaktigheten i den egna vardagen gällande kost- och motionsvanor.

Arbetsmiljön på daglig verksamhet är ett annat viktigt område.

Arbete pågår på denna webbsida. Mer infomation om dina rättigheter inom vården kommer, men under tiden hittar du här FUB:s policy för hälsa och vård och avtalsmallar gällande samverkan för läkarmedverkan samt medföljande personal till sjukhus.

Se också:

Broschyr om mammografi på enkel svenska

Broschyrer om strålbehandling och om cytostatika på enkel svenska

Samverkan enligt LSS, information om hur kommuner och landsting ska samverka med intresseorganisationer som företräder människor med funktionsnedsättning som har rätt till LSS.

Senast uppdaterad:
fredag 29 maj 2020
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se