Hoppa till innehåll

Hälsa och vård

Just nu: FUB står bakom Funktionsrätt Sveriges krav inför valet 2022. Bland annat behövs en nationell handlingsplan och fler läkare. Läs mer på Funktionsrätt Sveriges webbplats.

Att få bästa tillgängliga hälsa och vård är en mänsklig rättighet.

Men för personer med intellektuell funktionsnedsättning är hälsovården ojämlik.

Personer med utvecklingsstörning har större risk att bli sjuka. Ändå får de idag sämre hälso- och sjukvård än andra. Personer som bor i gruppbostad enligt LSS har mer än dubbelt så hög dödlighet i alla cancerformer som andra. Cancern upptäcks inte i tid.

Mycket behöver också göras för att öka kunskapen och delaktigheten i den egna vardagen gällande kost- och motionsvanor.

Arbetsmiljön på daglig verksamhet är ett annat viktigt område.

Se också:

Under Bilagor finns mallar för samverkansavtal om läkarmedverkan och personal som följer med till sjukhus.

Lättlästa foldrar om mammografi och behandling mot cancer

Samverkan enligt LSS, information om hur kommuner och landsting ska samverka med intresseorganisationer som företräder människor med funktionsnedsättning som har rätt till LSS.

Läs om FUB:s arbete under coronapandemin på www.fub.se/corona.