Hoppa till innehåll

Hälsa och sjukvård

Just nu: FUB står bakom Funktionsrätt Sveriges krav inför valet 2022. Bland annat behövs en nationell handlingsplan och fler läkare. Läs mer på Funktionsrätt Sveriges webbplats.

Att få bästa tillgängliga hälsa och vård är en mänsklig rättighet.

Men för personer med intellektuell funktionsnedsättning är hälsovården ojämlik.

Personer med utvecklingsstörning har större risk att bli sjuka. Ändå får de idag sämre hälso- och sjukvård än andra. Personer som bor i gruppbostad enligt LSS har mer än dubbelt så hög dödlighet i alla cancerformer som andra. Cancern upptäcks inte i tid.

Mycket behöver också göras för att öka kunskapen och delaktigheten i den egna vardagen gällande kost- och motionsvanor.

Arbetsmiljön på daglig verksamhet är ett annat viktigt område.

Läs också ett par av våra debattinlägg om hälsa och vård:

Okunskap dödar – debattartikel på Altinget.se den 8 juni 2018
Hur mycket stöd till bra hälsa en person får, det beror på vilken kommun personen bor i och vilket landsting personen tillhör. Det är olika hur mycket kunskap personalen på gruppbostaden har.

Bättre primärvård behövs
Primärvården i Sverige behöver få mer pengar och fler som arbetar där. Det skrev 727 allmänläkare som själva arbetar i primärvården på DN Debatt 28 september. Funktionsrätt Sverige och 15 medlemsförbund gav stöd till läkarna i en artikel i Dagens Samhälle.