Vi är med! – webbinarium om metoden Gemensam Problemlösning

FUB:s Arvsfondsprojekt Vi är med! har under två och ett halvt år arbetat för att 13 vuxna personer med flerfunktionsnedsättning ska få möjlighet att bli delaktiga i sin vardag, i sitt boende och i sin dagliga verksamhet. Detta genom att stödja personens egen kommunikation och vilja till aktivitet.

Under början av 2021 bjuder projektet in till fyra webbinarier på Zoom för att resultaten ska bli till nytta för fler.

Det andra webbinariet är den 23 februari 2021 klockan 18:00-19:30:

Tema: Nätverksmöten med metoden Gemensam Problemlösning för personer med flerfunktionsnedsättning

För att göra det möjligt att personen med flerfunktionsnedsättning får sina behov av att få vara delaktig, aktiv och kunna göra sig och bli förstådd har vi använt oss av en metod för nätverksarbete, Gemensam problemlösning. Arbetssättet med nätverksmöte förutsätter att de personer, anhöriga och personal som känner personen med flerfunktionsnedsättning bäst träffas och kartlägger personens och omgivningens resurser, sätter gemensamma mål och kommer fram till hur, på vilket sätt målen ska nås. Webbinariet ska ge svar på hur arbetssättet går till.

Moderator: Maria Blad, projektmedarbetare socionom och möjliggörare, anställd på Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka. Medverkar gör Ingrid Mattsson Müller, projektmedarbetare och logoped anställd vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, DART – Västra Sveriges kommunikations- och dataresurscenter för personer med funktionsnedsättning. Ingrid föreläser tillsammans med Pia Käcker, projektledare, legitimerad arbetsterapeut och fil. dr i Handikappvetenskap anställd på Riksförbundet FUB.

Klicka här för att anmäla dig till webbinariet om metoden Gemensam Problemlösning.

Länk till information om webbinariet på Nationellt kompetenscentrum anhörigas webbplats.

 

Läs mer om de övriga intressanta och viktiga webbinarierna från projektet Vi är med!:

 

Logotyp Med stöd från Allmänna arvsfonden

Projektet Vi är med! är ett samverkansprojekt mellan Riksförbundet FUB, Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, Sveriges Arbetsterapeuter och DART, kommunikations- och dataresurscenter för personer med funktionsnedsättning.

 

Senast uppdaterad:
fredag 8 januari 2021
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
FUB:s medlemstidning Unik. I varje tidning finns en till tidning - den lättlästa delen.Nyhet från www.fub.se
1956-klubbenNyhet från www.fub.se