Vi är med! – webbinarium om metodpaketet

FUB:s Arvsfondsprojekt Vi är med! har under två och ett halvt år arbetat för att 13 vuxna personer med flerfunktionsnedsättning ska få möjlighet att bli delaktiga i sin vardag, i sitt boende och i sin dagliga verksamhet. Detta genom att stödja personens egen kommunikation och vilja till aktivitet.

Under början av 2021 bjuder projektet in till fyra webbinarier på Zoom för att resultaten ska bli till nytta för fler.

Det fjärde och sista webbinariet är den 27 april kl. 14.00-16.00:

Tema: Projekt Vi är med-paketet presenteras

Syftet med webbinariet är att visa projektets resultat, ett utbildningspaket för ALLA som vill lära sig mer om kommunikation och samspel, delaktighet och aktivitet tillsammans med och för personer med flerfunktionsnedsättning.

Moderator: Maria Blad, projektmedarbetare socionom och möjliggörare, anställd på Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka. Medverkar gör Paul Svensson, webbpedagog, anställd vid Nka. Paul kommer att visa runt på Nka:s hemsida för att guida i vart metodpaketets olika delar kan hittas, filmer, föreläsningar, utskrivningsbart material mm. Deltagarna får även se hur materialet kan användas i utbildningssyfte antingen enskilt eller i grupp.

Övriga medverkande är Britt Claesson, pedagog, Ingrid Mattsson Müller, logoped, båda anställda vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, DART – Västra Sveriges kommunikations- och dataresurscenter för personer med funktionsnedsättning. Sanna Müller, logoped anställd på Hammarlyck rehab och Pia Käcker, projektledare, legitimerad arbetsterapeut och fil. dr i Handikappvetenskap, anställd på Riksförbundet FUB.

Klicka här för att anmäla dig till webbinariet om metodpaketet.

Länk till information om webbinariet på Nationellt kompetenscentrum anhörigas webbplats. 

 

Läs mer om de övriga intressanta och viktiga webbinarierna från projektet Vi är med!:

 

Logotyp Med stöd från Allmänna arvsfonden

Projektet Vi är med! är ett samverkansprojekt mellan Riksförbundet FUB, Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, Sveriges Arbetsterapeuter och DART, kommunikations- och dataresurscenter för personer med funktionsnedsättning.

 

Senast uppdaterad:
fredag 8 januari 2021
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se