Hoppa till innehåll

Om FUB

Vad är FUB?

FUB är en intresseorganisation.
Vi arbetar för att barn, ungdomar och vuxna
med intellektuell funktionsnedsättning (IF)
ska kunna leva ett gott liv.

 

Vi är ungefär 25 000 medlemmar i 150 lokalföreningar.
I Uppsala och Knivsta är vi lite mer än 500 medlemmar.
Våra medlemmar är personer med intellektuell funktionsnedsättning,
anhöriga eller personer som arbetar
med människor med intellektuell funktionsnedsättning.

 

På Riksförbundet FUB:s hemsida kan du läsa mycket mer
om föreningen och om intellektuell funktionsnedsättning.

 

Om FUB-loggan 

FUB:s logga består av två ringar.
Ringarna symboliserar alla oss människor.
Den yttre cirkeln symboliserar alla utan intellektuell funktionsnedsättning.
Den inre cirkeln symboliserar alla med intellektuell funktionsnedsättning.
Det lilla hacket betyder att de har funktionsnedsättning och behöver stöd.

Annars är vi alla – som ringarna visar – mycket lika varandra!

 

Vad gör FUB Uppsala Knivsta?

Vi anordnar aktiviteter för våra medlemmar
och invånare med IF.
Vi bedriver mycket påverkansarbete mot kommunen och regionen.
Vi samverkar också mycket
med andra organisationer.
Vi är del av Funktionsrätt Uppsala.

 

I Uppsala Knivsta finns en Inre Ringen-sektion.
Inre Ringen är våra medlemmar
som själva har intellektuell funktionsnedsättning.
Här kan du läsa mer om Inre Ringen.

 

 

Vill du stötta vårt arbete?

Bli medlem:

Huvudmedlem 300 kronor per år

Familjemedlem 60 kronor per år

Här kan du bli medlem.

Bidrag:

Vill du vara med och stödja FUB UPPSALA KNIVSTA
kan du sätta in ett bidrag på
Plusgironummer: 80363-5.
Märk inbetalningen med ”Gåva”.

 

Läs mer

För att nå målet om ett gott liv för alla med intellektuell funktionsnedsättning bedriver FUB opinionsbildning och påverkansarbete bland allmänhet och beslutsfattare.

FUB bidrar i media och genom egna kanaler med sakkunskap och erfarenhet från personer som har IF och deras anhöriga.

FUB bedriver intressepolitiskt påverkansarbete och samverkan, för att kunna vara med innan viktiga beslut tas, som handlar om personer med IF. Det gäller stat, regioner och kommuner, myndigheter, andra beslutsfattare och ansvariga huvudmän – alla som har inflytande över personer med IF och deras liv.

FUB samarbetar med andra funktionsrättsorganisationer i gemensamma frågor och  deltar i internationellt utbyte av kunskap och intressepolitiskt arbete.

FUB verkar för att forskning om IF ständigt utvecklas, tillvaratas och lyfts fram.

FUB:s arbete har två dokument om mänskliga rättigheter som grund:

Dessutom finns i Sverige Lag om Stöd och service, LSS, som säger att alla personer med IF ska kunna leva ett gott liv.