Hoppa till innehåll

Agenda 2030

FUB:s verksamhet bygger på Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. I Agenda 2030 finns 17 olika mål som många länder i hela världen arbetar med för att världen ska bli bättre.

Här kan du se en film om vad Agenda 2030 är och varför Agenda 2030 spelar roll för FUB:

I åtta filmer till på de här sidorna (titta i menyn) berättar Mikael Botnen Diamant och FUB:s Judith Timoney om hur FUB:s riksförbund, länsförbund och lokalföreningar kan använda de åtta mål vi valt från Agenda 2030 för att arbeta för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Titta på menyn till vänster om du har dator och längst upp om du har en telefon. Där kan du läsa om de olika målen och se en kort film om varje mål.

 

Om Agenda 2030 i Unik

Om Agenda 2030 i Unik nummer 2 2020
Läs också mer om FUB:s arbete med Agenda 2030 i Unik nummer 2 2020:

 

Kunskap om Agenda 2030

www.globalamalen.se kan du lära dig ännu mer om vad Agenda 2030 är.

Agenda 2030 på lättläst finns på Myndigheten för delaktighets webbplats.

Studieförbundet Vuxenskolan (SV) har ett studiecirkelmaterial om Agenda 2030 som heter Vår framtid. Kontakta dem om ni vill starta en studiecirkel.

Lika Unika Akademi har tagit fram ett utbildningspaket om de globala målen för en för hållbar utveckling, Agenda 2030. Utbildningarna har fokus på funktionsnedsättningar och rättigheter.
Här kan du läsa mer om Lika Unika Akademis utbildningar om Agenda 2030.

Micke från Medis 5 visar paddan med de globala målen

Medis 5 är en daglig verksamhet. De arbetar med ett projekt om Agenda 2030 som heter ”Baby, It’s Cold Outside”. Klicka här för att läsa mer om Medis 5:s projekt om Agenda 2030. Projektet har fått pengar av Arvsfonden och ska pågå i tre år. Nu är år 2 igång.

Medis 5 ska sprida kunskap om de 17 globala målen, Agenda 2030. De gör det genom musik, poesi och konst. Här kommer några exempel:

 

Statistik om Agenda 2030

Rapporten Statistiska centralbyrån (SCB) – Statistisk lägesbild 2022 Genomförandet av Agenda 2030 i Sverige beskriver hur Sverige har arbetat med att nå Agenda 2030 målen under det senaste året. Arbetet började 2015 så man har kommit halvvägs. Men mycket finns kvar att göra om målen ska uppnås på det sättet som FUB vill.