Vaccination

vaccinspruta

Prioriterade grupper

Efter påtryckningar från bl.a. FUB och Svenska Downföreningen har Folkhälsomyndigheten uppdaterat rekommendationerna kring prioritering av vaccinering mot covid-19.

Vuxna som får LSS-insatser och/eller har assistansersättning ingår i fas 2. I fas 2 ingår även personal inom vård och omsorg som arbetar nära de som får vård eller omsorg.

Varje region beslutar om hur vaccineringen går till. På webbplatsen 1177.se finns information för respektive region. I en del regioner prioriteras personer som bor i LSS-bostad eller har assistansersättning. På 1177.se uppdateras löpande information om hur vaccineringen erbjuds till personer med LSS-insatser.

Samtycke vid vaccination

God man eller förvaltare har inte rätt att fatta beslut för sin huvudman i frågor som rör hälso- och sjukvård. Detta innebär att en god man eller förvaltare inte kan samtycka till vaccination av covid-19 och inte heller kan förvägra huvudmannen att bli vaccinerad för covid-19. Kan huvudmannen inte själv samtycka till vaccination är det sjukvården som bestämmer detta.

En ställföreträdare kan däremot vara ett stöd i en vårdsituation, genom att skapa trygghet och stödja huvudmannen att själv uttrycka sin vilja. Mer information om ställföreträdares roll finns på kunskapsguiden.se

Vaccination för barn

Folkhälsomyndigheten rekommenderar vaccination av personer som är över 18 år.

För de barn som riskerar att bli allvarligt sjuka av covid-19 på grund av att de har någon bakomliggande sjukdom, kan barnets läkare göra en individuell bedömning. Om läkaren bedömer att vaccinet kan göra stor nytta för att skydda barnet från allvarlig covid-19-sjukdom kan vaccination erbjudas.

Senast uppdaterad:
januari 26, 2021