Hoppa till innehåll

Hur jobbar vi på FUB med personuppgifter?

Personuppgifter är exempelvis namn, adress, personnummer, telefonnummer och mejladress.

När du blir medlem hos oss lämnar du dina personuppgifter.

Vi behöver dina personuppgifter för att kunna skicka information och tidningar till dig.

Det är viktigt att vara försiktig med personuppgifter.

Vi på FUB gör vårt bästa för att skydda dina personuppgifter. Vi frågar bara efter de uppgifter vi behöver. Vi sparar bara dina personuppgifter så länge som vi behöver dem.

Om du vill att vi ska ta bort dina personuppgifter från våra register kan du kontakta oss. Du kan kontakta oss via e-post till fub@fub.se eller ringa till vårt kansli på telefonnummer 08-508 866 00.

Under bilagor kan du läsa vår personuppgiftspolicy och vår information om hur vi använder personuppgifter.

Foton

Vi gör mycket viktiga och bra saker i FUB och Inre Ringen, som många borde få höra om. Då använder vi foton! För att kunna berätta på ett tillgängligt och attraktivt sätt om vad vi gör och tycker. Foton är också personuppgifter.

FUB:s webbplatser har utgivningsbevis och en ansvarig utgivare (Victoria Sjöström) vilket innebär att GDPR inte gäller för webbplatserna.

Om vi publicerar foton på andra ställen än webbplatsen, som till exempel i nyhetsbrev och på sociala medier, så gäller GDPR.

Inom FUB ska vi inte publicera bilder av folk som inte vill vara med på bild. Vi informerar på möten och evenemang om att vi fotar. Den som inte vill vara med på bild kan säga ifrån.

IMY skriver på sin webbplats att organisationer som vill informera om sin verksamhet kan publicera bilder enligt den rättsliga grunden intresseavvägning. Det är så vi gör inom FUB.

På frågan ”måste jag ha samtycke för att publicera bilder på sociala medier?” svarar IMY ”nej, det finns inget absolut krav” och nämner också där intresseavvägning som rättslig grund.

Men återigen: Vi publicerar inte bilder av någon som inte vill vara med, och vi tar bort bilder så fort någon vill det. Dessutom är vi extra försiktiga när det gäller bilder på barn, och kollar med deras vårdnadshavare.

Läs mer

Den 25 maj 2018 trädde den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Den ersätter personuppgiftslagen (PUL). GDPR innebär större skydd av personuppgifter och påverkar samtliga organisationer och företag.

De viktigaste ändringarna i dataskyddsförordningen är att du har rätt att begära rättelse, radering eller tillgång till dina personuppgifter. Du har också rätt att invända mot behandling av personuppgifterna och att begränsa behandlingen av dina personuppgifter.

När behandlingen av dina personuppgifter är baserad på ditt samtycke har du även rätt att närsomhelst ta tillbaka samtycket. Ditt återkallande kommer inte att påverka legaliteten gällande behandling av uppgifterna innan du återkallade ditt samtycke.

För oss på FUB är det viktigt att värna den personliga integriteten och vi använder bara personuppgifter till det som vi verkligen behöver. Vi jobbar hela tiden med att anpassa våra rutiner så att de stämmer överens med svensk lagstiftning. FUB ansvarar för att personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

Bilagor