Intellektuell funktionsnedsättning

Intellektuell funktionsnedsättning
eller utvecklingsstörning?

Inre Ringen och FUB
använder både ordet intellektuell funktionsnedsättning
och utvecklingsstörning.

Ordet utvecklingsstörning används i lagar som skollagen
och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS),
men det har börjat ändras.

De här orden betyder samma sak:

   • utvecklingsstörning
   • intellektuell funktionsnedsättning eller intellektuellt funktionshinder
   • mental retardation är något som ibland står i medicinska papper
   • psykisk utvecklingsstörning är ett annat gammalt uttryck
   • begåvningshandikapp
   • förståndshandikapp

 

Kognitiv funktionsnedsättning eller kognitivt funktionshinder
kan vara intellektuell funktionsnedsättning,
men det kan också vara demens eller till exempel autism.

Ungefär 95 000 personer i Sverige
har intellektuell funktionsnedsättning.

De som har intellektuell funktionsnedsättning
kan ha svårare att förstå och behöver mer tid
för att lära sig och för att minnas.

 

Det finns olika typer av intellektuell funktionsnedsättning:

  • Lindrig
  • Måttlig
  • Svår

Personer som har lindrig intellektuell funktionsnedsättning
kan ofta läsa, skriva och räkna,
men det går långsammare än för andra.
Det kan också vara svårt att hitta.
För att planera och minnas behövs stöd.

Personer som har måttlig intellektuell funktionsnedsättning
behöver mer stöd varje dag.

Personer som har svår intellektuell funktionsnedsättning
behöver hjälp med det mesta.

Läs mer om intellektuell funktionsnedsättning på FUB:s webbplats.

 

Här kan du se en film som på ett bra sätt
förklarar intellektuell funktionsnedsättning: