Hoppa till innehåll

Utbildningar åldrande och intellektuell funktionsnedsättning

Riksförbundet FUB har tillsammans med Svenskt Demenscentrum tagit fram två webbutbildningar med stöd av Arvsfonden.

En av utbildningarna är för personal och anhöriga.

Den andra är för personer som har intellektuell funktionsnedsättning. Den som går utbildningen får hjälp att förstå sitt eget och andras åldrande.

Logotyp Med stöd från Allmänna arvsfonden

 

Mer kunskap

Projektet ”Gott liv som äldre – aktiviteter och boende för personer med IF” pågår just nu. Finansieras av Arvsfonden och delvis av SKR, Sveriges kommuner och Regioner. Det samlar kunskap om åldrande för personer med IF. Läs mer på www.gottliv.nu.

Sex häften om att åldras och må bra. Lättlästa tips för att hålla sig frisk och ha ett aktivt liv. Det mesta populära häftet handlar om döden – hur går en begravning till, men också hur det kan vara att sörja någon.

Framsidorna av sex lättlästa häften om åldrande

Beställ de lättlästa häftena om åldrande i FUB:s butik. De kostar 60 kronor för 6 stycken, plus porto.