Hoppa till innehåll

Åldern har sin rätt – personal och anhöriga

En webbutbildning för LSS-personal och anhöriga
Åldern har sin rätt – om att åldras med intellektuell funktionsnedsättning vänder sig främst till LSS-personal (boendestödjare och personal på gruppboenden och dagliga verksamheter) och anhöriga.

Hur är utbildningen upplagd?
Utbildningen innehåller nio kapitel:
1. Delaktighet
2. Åldrande
3. Smärta
4. Demenssjukdom
5. Arbete
6. Livsstil och hälsa
7. Förlust, sorg och död
8. Vård i livets slutskede
9. Goda exempel.

Korta filmer och bildspel varvas med frågor och situationer att ta ställning till. Utbildningen tar ca fyra timmar att genomföra och du kan när som helst avbryta eller påbörja den.
Utbildningen avslutas med ett kunskapstest.
Diplom kan laddas ned vid godkänt test.

Vad kostar det att gå utbildningen?
Utbildningen är avgiftsfri och kräver inga förkunskaper.

Klicka här för att komma till utbildningen