Kunskap från projektet Vi är med! i fyra webbinarier

FUB:s Arvsfondsprojekt Vi är med! har under två och ett halvt år arbetat tillsammans med 13 vuxna personer med flerfunktionsnedsättning och personal och anhöriga.

Vi är med! logotyp

Målet har varit mer delaktighet i vardagen, hemma och på den dagliga verksamheten. Projektet har arbetat för att stödja personens egen kommunikation och vilja till aktivitet.

Under början av 2021 bjuder projektet in till fyra webbinarier på Zoom för att resultaten ska bli till nytta för fler.

Det första webbinariet är den 26 januari och har temat ”Kommunikation en mänsklig rättighet för personer med flerfunktionsnedsättning”.

Alla kan och vill kommunicera. En person med flerfunktionsnedsättning behöver det lika mycket som alla andra. Men personen behöver stöd från omgivningen.

Webbinariet ska ge kunskap om vad som är viktigt att tänka på i kommunikationen med en person med flerfunktionsnedsättning.

Läs mer om detta och de andra tre webbinarierna här:

 

Logotyp Med stöd från Allmänna arvsfonden

Projektet Vi är med! är ett samverkansprojekt mellan Riksförbundet FUB, Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, Sveriges Arbetsterapeuter och DART, kommunikations- och dataresurscenter för personer med funktionsnedsättning.

 

Publicerad:
fredag 8 januari 2021
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se