Skola och utbildning

Här kan du läsa om dina rättigheter i skolan tillsammans med vad FUB tycker i olika skolfrågor. Se också Riksförbundet FUB:s policy för skola och utbildning, under Bilagor.

Arbete pågår! Du kommer kunna läsa om:

Under varje område kommer du alltså även hitta vad FUB tycker!

Riksförbundet FUB arbetar för alla människors rätt till utbildning. FUB anser att vi aktivt ska arbeta för en skola för alla, alltså en skola där varje elevs förutsättningar, behov och intressen står i centrum. Så är det tyvärr inte idag. Klicka på Läs mer här nedanför för att läsa vad FUB tycker övergripande om skola och utbildning.

Se också denna debattartikel i Skolvärlden: ”Elever i särskolan får inte hamna utanför i ett jämlikt skolsystem”

Begrepp som används:

Skola används som ett samlingsnamn i texten för förskolan, förskoleklassen, grundskolan, fritidshemmet och gymnasieskolan.

Pedagoger används som ett samlingsnamn i texten för de yrkesgrupper som arbetar i skolan.

Elever används som ett samlingsnamn i texten för barn, elever och vuxenstuderande.

Elevassistent används som ett samlingsnamn i texten för elevassistenter, resurspersonal och liknande yrkeskategorier.

Anhörig används som samlingsnamn för vårdnadshavare och anhöriga. Elever över 18 år är myndiga, men kan ibland behöva stöd från anhörig under sin skolgång.

Läs mer

Senast uppdaterad:
torsdag 12 mars 2020
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
1956-klubbenNyhet från www.fub.se