Skola och utbildning

Aktuellt just nu:

Debattartikel i DN 20 maj 2022

FUB samverkar med Funktionsrätt Sverige och andra organisationer för att alla elever ska få lika förutsättningar och stöd i skolan. Läs vår gemensamma debattartikel: ”Skollagen fungerar inte för funktionsnedsatta elever” – debattartikeln i DN

FUB:s skolenkät

Enkäten om skola syns på en datorskärm

Riksförbundet FUB gör nu en enkät om hur det fungerar i skolan. Föräldrar som har ett barn eller ungdom med intellektuell funktionsnedsättning (IF) kan svara på enkäten.

Klicka här för att komma till enkäten.

– Vi behöver få veta mer om hur skolan fungerar för elever med IF, säger Robert Öberg, ombudsman med ansvar för frågor om skola och utbildning.

Robert Öberg, ombudsman skola och utbildning Foto: Linnea Bengtsson

Enkäten görs tillsammans med Svenska Downföreningen och företaget Data2value.

FUB kommer berätta om resultatet av enkäten i en rapport som kommer under hösten 2022.

Sista dag att svara på enkäten är 3 juni 2022.

Rätten till en skola som fungerar

Här kan du läsa om dina rättigheter i skolan tillsammans med vad FUB tycker i olika skolfrågor. Se också Riksförbundet FUB:s policy för skola och utbildning, under Bilagor.

Under varje område kommer du alltså även hitta vad FUB tycker!

Riksförbundet FUB arbetar för alla människors rätt till utbildning. FUB anser att vi aktivt ska arbeta för en skola för alla, alltså en skola där varje elevs förutsättningar, behov och intressen står i centrum. Så är det tyvärr inte idag. Klicka på Läs mer här nedanför för att läsa vad FUB tycker övergripande om skola och utbildning.

Se också denna debattartikel i Skolvärlden: ”Elever i särskolan får inte hamna utanför i ett jämlikt skolsystem”

Begrepp som används:

Skola används som ett samlingsnamn i texten för förskolan, förskoleklassen, grundskolan, fritidshemmet och gymnasieskolan.

Pedagoger används som ett samlingsnamn i texten för de yrkesgrupper som arbetar i skolan.

Elever används som ett samlingsnamn i texten för barn, elever och vuxenstuderande.

Elevassistent används som ett samlingsnamn i texten för elevassistenter, resurspersonal och liknande yrkeskategorier.

Anhörig används som samlingsnamn för vårdnadshavare och anhöriga. Elever över 18 år är myndiga, men kan ibland behöva stöd från anhörig under sin skolgång.

Läs mer

Senast uppdaterad:
fredag 20 maj 2022
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
FUB:s medlemstidning Unik. I varje tidning finns en till tidning - den lättlästa delen.Nyhet från www.fub.se
1956-klubbenNyhet från www.fub.se