Hoppa till innehåll

Hur får man en diagnos?

Diagnosen utvecklingsstörning/intellektuell funktionsnedsättning ställs efter en utredning. Utredningen skall innehålla fyra delar:

  • psykologisk utredning
  • medicinsk utredning
  • pedagogisk utredning
  • social utredning

Hur går en utredning till?

Det är flera personer som tillsammans gör utredningen. Det är läkare och psykolog. Lärare, arbetsterapeut och kurator kan också vara med. Man tar rätt på hur det fungerar idag för personen och hur det har fungerat tidigare. Man gör många olika tester. Man pratar med personen själv. Om personen inte är myndig eller inte kan svara själv pratar man med föräldrar. Om det är en elev i skolan beskriver lärare hur det går i skolan.

När görs utredningen?

En utredning kan göras när som helst. Det kan vara:

  • När barnet ska börja skolan.
  • I slutet av grundskolan inför gymnasiet.
  • I vuxen ålder om man upptäcker att man inte klarar vissa saker och behöver stöd från t.ex. LSS

Hur får man en utredning?

Man vänder sig till en läkare som skriver en remiss. Det är olika vem som sedan tar hand om utredningen. Det kan vara barnavårdscentralen eller skolhälsovården. Det kan också vara vid ett sjukhus eller vid en habilitering.

Hur ställs diagnosen intelektuell funktionsnedsättning? from Habilitering & Hälsa on Vimeo.