Stärk LSS – Stärk oss

Läs FUB:s stora rapport om läget för LSS: ”500 röster om LSS”. I rapporten finns både fakta om alla tio LSS-insatser och FUB-medlemmarnas personliga erfarenheter av dem. Rapporten är full av citat, de flesta från FUB:s LSS-dagar 2017. Vi vill berätta om LSS i verkligheten och visa att alla insatserna är viktiga och behövs. Rapporten har skrivits av Eva Borgström, FUB:s intressepolitiska samordnare. FUB:s rapport ”500 röster om LSS” finns också på lättläst.

Framsidorna rapporten 500 röster om LSS

Individuell plan, ett värdefullt verktyg för självbestämmande och goda levnadsvillkor.
Framsida material om Individuell plan

På den här sidan och undersidorna (se i vänstermenyn) samlar vi vad FUB och Inre Ringen tycker om LSS och vad vi gör för att stärka LSS. Vad är LSS? Läs mer här.

Detta vill FUB ska hända med LSS. Läs mer här.

De senaste åren har LSS försämrats, fast lagen inte har ändrats. Vad har hänt?

  • Dåliga rättsfall från domstolarna. Försäkringskassan och de flesta kommuner följer domarna och minskar LSS-insatser eller tar bort dem helt.
  • Många kommuner sparar in pengar på LSS-verksamheter.

FUB och Inre Ringen har gjort mycket för att stoppa försämringarna av LSS, men det har gått trögt. Nu har regeringens utredning om LSS gått ut på remiss, trots många protester från funktionsrättsrörelsen.

Senast uppdaterad:
tisdag 11 augusti 2020
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se