Hoppa till innehåll

Stärk LSS – Stärk oss

December 2021:

LSS-skolan av Harald Strand, FUB:s tidigare förbundsordförande finns på HejaOlikas webbplats. Nu kan du även ladda ner LSS-skolan som ebok eller i PDF-format för att skriva ut på HejaOlikas webbplats: Varsågod – här finns LSS-skolan 2021 som ebok

Sprid kunskap om LSS till anhöriga, personal, godemän, LSS-handläggare och beslutsfattare. Många behöver veta mer om hur LSS ska fungera.

LSS-skolan ser ut så här i Apple-appen Böcker och formatet EPUB.

15 juni 2021:

Gemensamt brev till Lena Hallengren: LSS-lyft behövs nu!

Autism- och Aspergerförbundet, Svenska Downföreningen och Riksförbundet FUB har skrivit till socialminister Lena Hallengren om kompetens för personal inom LSS.

Socialstyrelsen föreslår i en rapport (Kompetens i LSS-boende, Socialstyrelsen, mars 2021) att personal som arbetar i LSS-bostäder ska få mer kunskap. Det här kan inte vänta! Därför vill vi att det i regeringens höstbudget 2021 ska finnas pengar för ett kunskapslyft för personal inom LSS.

Det handlar om makt!

Se ett webbinarium om LSS-bostad från MR-dagarna i slutet av april 2021: I fyra korta filmer berättar personer som bor i bostad med särskild service enligt LSS, hur de upplever att bo där. De ger exempel på begränsningar i frihet, men också på hur man kan uppnå delaktighet och självständighet genom att ha inflytande över sin genomförandeplan.

Efter varje film samtalar en kommunalpolitiker (Erik Pelling), en riksdagspolitiker (Bengt Eliasson) och ombudsmän från Autism- och Aspergerförbundet (Mats Jansson) och Riksförbundet FUB (Judith Timoney) med Mikael Jestin från Funktionsrätt Uppsala kommun.

I arvsfondsprojekten Ge Makten Vidare (FUB Uppsala Knivsta) och Rätten att leva mitt liv (Kulturparken) har vuxna som ingår i LSS första personkrets visat hur inskränkt deras liv är, särskilt om de bor i gruppbostad eller serviceboende.

Läs FUB:s stora rapport om läget för LSS: ”500 röster om LSS”. I rapporten finns både fakta om alla tio LSS-insatser och FUB-medlemmarnas personliga erfarenheter av dem. Rapporten är full av citat, de flesta från FUB:s LSS-dagar 2017. Vi vill berätta om LSS i verkligheten och visa att alla insatserna är viktiga och behövs. Rapporten har skrivits av Eva Borgström, FUB:s intressepolitiska samordnare. FUB:s rapport ”500 röster om LSS” finns också på lättläst.

Framsidorna rapporten 500 röster om LSS

Individuell plan, ett värdefullt verktyg för självbestämmande och goda levnadsvillkor.
Framsida material om Individuell plan

På den här sidan och undersidorna (se i vänstermenyn) samlar vi vad FUB och Inre Ringen tycker om LSS och vad vi gör för att stärka LSS. Vad är LSS? Läs mer här.

Detta vill FUB ska hända med LSS. Läs mer här.

De senaste åren har LSS försämrats, fast lagen inte har ändrats. Vad har hänt?

  • Dåliga rättsfall från domstolarna. Försäkringskassan och de flesta kommuner följer domarna och minskar LSS-insatser eller tar bort dem helt.
  • Många kommuner sparar in pengar på LSS-verksamheter.

FUB och Inre Ringen har gjort mycket för att stoppa försämringarna av LSS, men det har gått trögt. Nu har regeringens utredning om LSS gått ut på remiss, trots många protester från funktionsrättsrörelsen.