Hoppa till innehåll

Agenda 2030

Globala målen ingen ska lämnas utanför symbol
Klicka här för att läsa mer om hur FUB:s arbete bygger på Agenda 2030.

FUB har valt att arbeta särskilt med åtta av de globala målen från Agenda 2030:

Mål 1 – Ingen fattigdom (Ekonomi)

Mål 3 – Hälsa

Mål 4 – Utbildning

Mål 5 – Jämställdhet

Mål 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (Arbete och sysselsättning)

Mål 10 – Jämlikhet

Mål 11 – Hållbara städer och samhällen (Bostadsfrågor)

Mål 16 – Fredliga och inkluderande samhällen (Tillgänglig information)