Hoppa till innehåll

Rapporter

FUB:s rapporter

Ladda ner och läs rapporter nedan, under bilagor.

Bilagor
Samhällsekonomisk analys av beviljade insatser för grupp 1 i LSS personkretsFångad i fattigdom? (2024)Lättläst version av Fångad i fattigdom? (2024)Lättläst sammanfattning av Att få vara sig själv och del av ett sammanhang – FUB:s rapport om skolanAtt få vara sig själv och del av ett sammanhang – FUB:s skolenkätsrapport 2023Lättläst version av Fångad i fattigdom? (2023)Fångad i fattigdom? (2023)Lättläst version av Fångad i fattigdom? (2022)Fångad i fattigdom? (2022)FUB:s rapport Efter pandemin vill jag leva som vanligtFUB:s rapport om ställföreträdare på lättlästKunnig, engagerad och tillgänglig – om rollen som ställföreträdare för vuxna personer med intellektuell funktionsnedsättning (2021)Fångad i fattigdom? (2021)Lättläst version av Fångad i fattigdom? (2021)Fångad i fattigdom? (2020)Fångad i fattigdom? (2019)Individuell plan (2019)Alla vill vi prata med en politiker – Slutsatser och rekommendationer från FUB:s demokratiläger 2018Samverka med kommunen enligt LSS (2019)Lättläst version av FUB:s rapport "500 röster om LSS" (2018)FUB:s rapport "500 röster om LSS – En inblick i verkligheten från norr till söder" (2018)Föräldraansvar till barn med funktionsnedsättningar – Hur tolkas och tillämpas begreppet föräldraansvar (2018)Hur störd får man vara i ert varumärke? En rapport från FUB-projektet Störd och stoltEtt gott liv - om bostad och stöd i bostaden (2014)Fångad i fattigdom? Ekonomisk kartläggning (2014)FUB:s LSS-kommittés rapport 2013Svenska staten sviker de svagaste (2013)Statlig övervältring av personlig assistans hotar LSS-reformen (2012)Till mångas nytta - slutrapport nationellt kunskapscenter (2010)