Hoppa till innehåll

Studiecirkel LSS – Leva Som Svensson

Starta en studiecirkel om LSS! I en studiecirkel om LSS kan FUB-medlemmar med utvecklingsstörning lära sig mer om LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Ni börjar med en fråga som är viktig för just er och hjälps åt att hitta ett svar. Målet är att ännu fler i FUB ska kunna lite mer om sina rättigheter – så att vi alla tillsammans kan återta LSS!

Vi samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan för att ordna cirklarna. Prata med din lokala FUB-förening eller din lokala SV-avdelning om du vill starta eller delta i en studiecirkel.

Studiecirkel

I en studiecirkel talar vi med varandra och lär av varandra. Alla hjälps åt med det man är bra på. Några är bättre på att läsa. Några ordnar gärna det praktiska, som fika. Några är bra på att leta kunskap på internet.

Ni behöver inte vara många – det räcker att ni är minst 3 personer, cirkelledaren medräknad.

Cirkelledarna har rätt att få pengar för sitt arbete. Men en del cirkelledare, till exempel om de är FUB:are, ställer upp ideellt och vill inte ha betalt!

Det är SV-avdelningen som beställer materialet ”LSS, Leva Som Svensson” i SV:s print-on-demand. Alla SV-avdelningar bestämmer själva om de tar betalt för materialet. Materialet är en bok för deltagarna och en handledning för cirkelledaren.