Hoppa till innehåll

Tanken med LSS

Målet med Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är att personer med utvecklingsstörning eller omfattande funktionsnedsättningar ska kunna leva som andra. Lagen ger rätt till stöd och särskild service för att uppfylla målet. I LSS står det att den som har LSS-insatser ska kunna få goda levnadsvillkor (7 §).

Annat som är viktigt i LSS:

  • Självbestämmande
  • Inflytande
  • Integritet
  • Delaktighet
  • Helhetssyn
  • Kontinuitet 
  • Tillgänglighet

Mer om LSS

Grundläggande principer för LSS – läs mer på ReclaimLSS, en blogg som drivs av FUB Stockholms län.

FUB har talat om hur regeringen kan stärka de övergripande intentionerna i LSS och de enskilda insatserna samt göra andra nödvändiga förändringar för att LSS ska fungera i praktiken som det var tänkt:

Nu är FUB:s LSS-förslag överlämnade (april 2015)

Riksförbundet FUB:s skrivelse om LSS till regeringen (pdf-dokument)